WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sobótki 23, 37-700 Przemyśl

KONTAKT
Dziś jest:

Tel./fax
16 670-15-16

Adres:
UL. SOBÓTKI 23
37-700 PRZEMYŚL

DANE TELEADRESOWE

O NAS

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przemyślu przy ul. Sobótki 23 rozpoczął swoją działalność 17 grudnia 2012 roku. Warsztat jest prowadzony przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu.

Inicjatywa utworzenia Warsztatu zrodziła się w momencie, kiedy okazało się, że istnieje możliwość wykorzystania budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 8 w Przemyślu. Prezes Towarzystwa p. Andrzej Berestecki rozpoczął starania mające na celu pozyskanie tego obiektu. W październiku 2012 roku została podpisana umowa najmu pomieszczeń oraz umowa użyczenia działki wokół obiektu. Natychmiast rozpoczęły się prace remontowe mające na celu przygotowanie pomieszczeń na przyjęcie osób niepełnosprawnych.

Prace prowadziła ekipa remontowa przy wsparciu więźniów z Zakładu Karnego w Medyce. Równocześnie prowadzony był nabór do nowo tworzonego Warsztatu. TWK posiadało informacje, że jest jeszcze wiele osób wymagających wsparcia i rehabilitacji. Zgłosiło się 35 chętnych spełniających wymagane kryteria, czyli posiadających orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawność ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej.
Kierownikiem Warsztatu została Jadwiga Sienkiewicz, a zastępcą Aneta Błońska. Przygotowano niezbędną dokumentację i złożono wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany. W dniu 17 grudnia 2012 roku Warsztat rozpoczął działalność.

Powstało 7 pracowni: rewalidacyjna, gospodarstwa domowego, krawiecka, ogrodnicza, muzyczno-teatralna, plastyczna, multimedialna i aktywizacji zawodowej.

Zatrudnionych zostało 7 instruktorów terapii oraz psycholog.

W grudniu 2014 roku przyjęto kolejnych 10 uczestników. Powstały dwie nowe pracownie konserwatorsko-remontowa oraz technik różnych. Zatrudniono 2 instruktorów terapii.

Obecnie w Warsztacie opieką objętych jest 45 osób niepełnosprawnych.

NASZE PRACOWNIE:

NASZE PRACOWNIE
NASZE PRACOWNIE
NASZE PRACOWNIE
NASZE PRACOWNIE
NASZE PRACOWNIE
NASZE PRACOWNIE
NASZE PRACOWNIE
NASZE PRACOWNIE
NASZE PRACOWNIE
NASZE PRACOWNIE
NASZE PRACOWNIE

Plan działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu