WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sobótki 23, 37-700 Przemyśl

KONTAKT
Dziś jest:

Tel./fax
16 670-15-16

Adres:
UL. SOBÓTKI 23
37-700 PRZEMYŚL

DANE TELEADRESOWE

PRACOWNIA REWALIDACYJNA

Podstawowym celem oddziaływań w pracowni rewalidacyjnej jest korygowanie, usprawnianie i dynamizowanie ogólnego rozwoju psychofizycznego uczestników zajęć najbardziej dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną. Tematyka zajęć jest dostosowana do indywidualnych możliwości uczestników. Cele realizowane w pracowni rewalidacyjnej to podnoszenie sprawności manualnej i ruchowej oraz rozwijanie procesów poznawczych tj. spostrzegania, uwagi, myślenia. Głównym celem jest osiągniecie maksymalnej samodzielności poprzez treningi samoobsługi, higieny osobistej, higieny otoczenia. Uczestnictwo w różnorodnych zajęciach daje możliwość nawiązania nowych kontaktów społecznych, uczy współpracy w grupie. Narzędzia, metody i sposoby pracy dostosowane są  do możliwości psychofizycznych i emocjonalnych uczestników. W tej pracowni uczestnicy doskonalą:

- percepcję wzrokową i słuchową na materiale pisanym i mówionym,
- utrwalają podstawowe techniki szkolne – czytanie, pisanie, wykonywanie prostych działań matematycznych,
- wykonują prace plastyczne usprawniające sprawność grafomotoryczną (rysunek, wydzieranka, wycinanka, lepienie w masie solnej, modelinie, plastelinie itp.),
-  doskonalą podstawowe umiejętności z zakresu samoobsługi oraz wykonywania prac porządkowych.

Podstawowym celem oddziaływań w pracowni rewalidacyjnej jest korygowanie, usprawnianie i dynamizowanie ogólnego rozwoju psychofizycznego uczestników zajęć najbardziej dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną.    Tematyka zajęć jest dostosowana do indywidualnych możliwości uczestników. Cele realizowane w pracowni rewalidacyjnej to podnoszenie sprawności manualnej i ruchowej oraz rozwijanie procesów poznawczych tj. spostrzegania, uwagi, myślenia. Głównym celem jest osiągniecie maksymalnej samodzielności poprzez treningi samoobsługi, higieny osobistej, higieny otoczenia. Uczestnictwo w różnorodnych zajęciach daje możliwość nawiązania nowych kontaktów społecznych, uczy współpracy w grupie.                                                           Narzędzia, metody i sposoby pracy dostosowane są  do możliwości psychofizycznych                       i emocjonalnych uczestników.                                                                                                                    W tej pracowni uczestnicy doskonalą:                                                                                                          - percepcję wzrokową i słuchową na materiale pisanym i mówionym,                                                          - utrwalają podstawowe techniki szkolne – czytanie, pisanie, wykonywanie prostych działań matematycznych ,                                                                                                                                                                                            - wykonują prace plastyczne usprawniające sprawność grafomotoryczną (rysunek, wydzieranka, wycinanka, lepienie w masie solnej, modelinie, plastelinie itp.),                                                     -  doskonalą podstawowe umiejętności z zakresu samoobsługi oraz wykonywania prac porządkowych.                                                               

Plan działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu