WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sobótki 23, 37-700 Przemyśl

KONTAKT
Dziś jest:

Tel./fax
16 670-15-16

Adres:
UL. SOBÓTKI 23
37-700 PRZEMYŚL

DANE TELEADRESOWE

PRACOWNIA MUZYCZNO-TEATRALNA

Zadaniem pracowni teatralno-muzycznej jest rozwijanie zdolności twórczych podopiecznych, aktywizowanie do podejmowania działań w zakresie prezentowania swoich umiejętności, dążenie do budowania więzi międzyludzkich.

Zadnia te pracownia realizuje poprzez:
- muzykowanie głosem (wspólne śpiewanie piosenek w oparciu o poznany repertuar muzyczny, ćwiczenia aparatu głosowego, mowy i dykcji),
- wspólne muzykowanie z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
- zajęcia ruchowe przy muzyce (zabawy muzyczno-ruchowe kształtujące świadomość ciała i ogólną koordynację ),
- tańce integracyjne, tańce narodowe,
- zajęcia recytatorskie,
- opracowywanie scenariuszy i udział uczestników w imprezach okolicznościowych,
- nauka ruchu scenicznego (teatroterapia, choreoterapia), mowa ciała, praca nad mimiką twarzy i gestykulacją,
- wykorzystywanie nabytych umiejętności na scenie,
- rozwijanie działań twórczych uczestników, improwizacji, własnej prezentacji.

Ze względu na zespołowy sposób realizacji zajęć (wspólne muzykowanie, występy aktorskie) program pracowni uczy wzajemnej tolerancji, akceptacji, cierpliwości, wytrzymałości oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i umiejętność wzajemnej współpracy w grupie.

Plan działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu