WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sobótki 23, 37-700 Przemyśl

KONTAKT
Dziś jest:

Tel./fax
16 670-15-16

Adres:
UL. SOBÓTKI 23
37-700 PRZEMYŚL

DANE TELEADRESOWE

PRACOWNIA TECHNIK MULTIMEDIALNYCH I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Pracownia prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną w dziedzinie obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych i urządzeń poligraficznych.

Zajęcia mają na celu zdobycie fachowych umiejętności przez uczestników WTZ, które będą miały zastosowanie w przyszłej pracy zawodowej.

Tematyka zajęć jest dostosowana do indywidualnych możliwości uczestników. Głównym celem prowadzonych zajęć jest osiągniecie maksymalnej samodzielności w obsługiwaniu komputera i innych urządzeń multimedialnych.

W pracowni uczestnicy doskonalą m.in.:
-obsługę zestawu komputerowego,
-naukę pisania i obsługę edytora tekstów,
-obsługę arkusza kalkulacyjnego,
-projektowanie i wyświetlanie prezentacji multimedialnych,a
-obsługę programów graficznych w celu tworzenia kartek okazjonalnych, albumów, dyplomów oraz do obróbki wykonanych zdjęć,
-obsługę aparatu cyfrowego,
-obsługę różnego rodzaju narzędzi poligraficznych,
-posługiwanie się pocztą elektroniczną oraz przeglądarką internetową.

Plan działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu