WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sobótki 23, 37-700 Przemyśl

KONTAKT
Dziś jest:

Tel./fax
16 670-15-16

Adres:
UL. SOBÓTKI 23
37-700 PRZEMYŚL

DANE TELEADRESOWE

PRACOWNIA TECHNIK RÓŻNYCH

Cel główny

 • Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych z zastosowaniem różnych technik m.in. graficznych, papieroplastyki, mas plastycznych, filcowania, tkactwa.

Cele szczegółowe realizowane w

 • Wykształcenie cech przydatnych w codziennych czynnościach i pracy zawodowej takich jak: dokładność, staranność, estetyka, wytrwałość.
 • Wzbudzanie poczucia estetyki i potrzeby tworzenia rzeczy o dużych walorach artystycznych i estetycznych.
 • Rozwijanie umiejętności twórczego podejścia do działania oraz odchodzenia od schematów.
 • Usprawnianie manualne, ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Nauka nowych i rozwijanie poznanych wcześniej technik.
 • Utrwalanie i rozwijanie umiejętności z zakresu samoobsługi.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w zintegrowanej grupie.
 • Dążenie do wzrostu samooceny uczestnika oraz poczucia własnej wartości

W tej pracowni uczestnicy uczą się:

 • projektowania i wykonywania przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych z
 • zastosowaniem papieroplastyki
 • zdobienia materiałów i przedmiotów z wykorzystaniem technik graficznych takich jak: stempel, szablon, linoryt, kalkowanie, monotypia
 • wykonywania przedmiotów dekoracyjnych z mas plastycznych
 • wykonywanie małych form filcowych z zastosowaniem filcowania na mokro, sucha igłą oraz formowanie z filcu prasowanego
 • tkania gobelinów i makat na ramie tkackiej i małym warsztacie tkackim
 • projektowania i wykonywania mozaiki: papierowej, recyligowej,
 • ceramiczno – szklanej, z surowców naturalnych (kamień, drewno, korek i inne).

Plan działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu