WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sobótki 23, 37-700 Przemyśl

KONTAKT
Dziś jest:

Tel./fax
16 670-15-16

Adres:
UL. SOBÓTKI 23
37-700 PRZEMYŚL

DANE TELEADRESOWE

GABINET PSYCHOLOGA

Psycholog sprawuje opiekę psychologiczną nad uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej. Stosuje metody pracy obejmujące poradnictwo indywidualne i rodzinne oraz zajęcia grupowe. Organizuje treningi umiejętności społecznych, zajęcia psychoedukacyjne, terapeutyczne, prowadzi psychoterapię. Głównym celem podejmowanych działań jest poprawa funkcjonowania społecznego uczestników oraz kształtowanie ich postawy zawodowej a w szczególności:

  1. nabycie umiejętności służących samodzielnemu życiu w otwartym środowisku,
  2. przełamywanie barier we wzajemnych kontaktach osób niepełnosprawnych z innymi osobami z otoczenia,
  3. nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów wewnętrznych jak również z udziałem innych osób,
  4. kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących życia osobistego oraz zawodowego,
  5. budowanie właściwych postaw, empatii, otwartości oraz niesienia pomocy innym,
  6. kształtowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, odpowiedzialności, samodyscypliny.

Plan działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu