WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sobótki 23, 37-700 Przemyśl

KONTAKT
Dziś jest:

Tel./fax
16 670-15-16

Adres:
UL. SOBÓTKI 23
37-700 PRZEMYŚL

DANE TELEADRESOWE

DORADCA ZAWODOWY

Doradca zawodowy przygotowuje uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej do większego udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez umożliwienie korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Podejmuje działania dotyczące w szczególności:

  1. rozpoznawania u uczestników zainteresowań i predyspozycji do wykonywania określonej pracy,
  2. wypracowania i wzmocnienia kluczowych kompetencji w zakresie pracy,
  3. budowania właściwych postaw społecznych opartych na szacunku i pozytywnych emocjach,
  4. kształtowania pożądanej postawy zawodowej, wyrabianie cech wymaganych od dobrego pracownika,
  5. przygotowania zawodowego osoby niepełnosprawnej do podjęcia pracy w ramach praktyk zawodowych, stażu, pracy w warunkach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy,
  6. sprawowania pieczy nad odbywaniem stażu przez osobę niepełnosprawną,
  7. przełamywania barier psychologicznych pracodawców związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Plan działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu